milpos-vyrez

Ženská spevácka skupina Milpošanka a Mužská spevácka skupina Milpošan – A za našu chižu

7.00 

Popis

Interpret: Ženská spevácka skupina Milpošanka a Mužská spevácka skupina Milpošan

Album: A za našu chižu

HráĽH Stana Baláža

Rok vydania: 2017

Ukážka: https://youtu.be/4A5m-ilLqo4

 

Mužská spevácka skupina Milpošan

MSS Milpošan vznikla v roku 2010 v spolupráci s OÚ v Milpoši. V súčasnosti má 9 členov. Svoju činnosť zameriava na vyhľadávanie a následnú interpretáciu šarišských, ľudových piesní, so zameraním na oblasť Hornej Torysy. Pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych súťažiach v rámci okresu a kraja. Jej zatiaľ najväčším úspechom je celkové víťazstvo a získanie titulu Laureát 30. ročníka folklórneho festivalu ” O gajdicu Andreja Mizeráka” v Lúčke v roku 2013, víťazstvo v kategórii skupinový spev na 28. ročníku toho istého festivalu v roku 2011. Popýšiť sa môžu aj 5-násobným ziskom zlatého pásma na regionálnej súťažnej prehliadke “Krása životu” v Sabinove v kategórii skupinový spev. Skupina sa taktiež zúčastňuje aj na akciách organizovaných OÚ v Milpoši ako sú Deň matiek, úcta k starším a svojím spevom radi potešia aj jubilantov pri oslavách ich životných jubileí. Medzi jej priority patrí šírenie pohody a dobrej nálady.

Ženská spevácka skupina Milpošanka

Začiatkom roku 2014 oslovil starosta obce skupinku mladých žien a dievčat, fungujúcich ako cirkevný zbor v našej obci, aby prišla zaspievať niekoľko ľudových piesní na blížiaci sa fašiangový program. Odvtedy sa začala písať doposiaľ len krátka história Ženskej speváckej skupiny Milpošanka. V súčasnosti ju tvorí 15 členiek, spievajúcich zväčša a´capella. V jej repertoári sú ľudové piesne, predovšetkým regiónu Hornej Torysy, ale aj rusínske ľudové v trojhlasných úpravách a cirkevnoslovanské koledy. Zbieraním hudobného materiálu po rodnej obci sa jej členky snažia nielen o zachovanie tradície, ale aj o prebudenie povedomia o kultúrnom bohatstve našich predkov najmä medzi mladými ľuďmi. Skupina sa pravidelne a úspešne zúčastňuje na rôznych folklórnych podujatiach a súťažiach organizovaných v blízkom i širšom okolí. Svojím spevom spestruje rôzne oslavy, jubileá a na svadbách navracia tradičné odobierky i čepčenia neviest.

 

Súvisiace produkty

Sledovať naskladnenie We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.