milpos-vyrez

Ženská spevácka skupina Milpošanka a Mužská spevácka skupina Milpošan – A za našu chižu

7.00 

Popis

Interpret: Ženská spevácka skupina Milpošanka a Mužská spevácka skupina Milpošan

Album: A za našu chižu

HráĽH Stana Baláža

Rok vydania: 2017

Ukážka: https://youtu.be/4A5m-ilLqo4

 

Mužská spevácka skupina Milpošan

MSS Milpošan vznikla v roku 2010 v spolupráci s OÚ v Milpoši. V súčasnosti má 9 členov. Svoju činnosť zameriava na vyhľadávanie a následnú interpretáciu šarišských, ľudových piesní, so zameraním na oblasť Hornej Torysy. Pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych súťažiach v rámci okresu a kraja. Jej zatiaľ najväčším úspechom je celkové víťazstvo a získanie titulu Laureát 30. ročníka folklórneho festivalu ” O gajdicu Andreja Mizeráka” v Lúčke v roku 2013, víťazstvo v kategórii skupinový spev na 28. ročníku toho istého festivalu v roku 2011. Popýšiť sa môžu aj 5-násobným ziskom zlatého pásma na regionálnej súťažnej prehliadke “Krása životu” v Sabinove v kategórii skupinový spev. Skupina sa taktiež zúčastňuje aj na akciách organizovaných OÚ v Milpoši ako sú Deň matiek, úcta k starším a svojím spevom radi potešia aj jubilantov pri oslavách ich životných jubileí. Medzi jej priority patrí šírenie pohody a dobrej nálady.

Ženská spevácka skupina Milpošanka

Začiatkom roku 2014 oslovil starosta obce skupinku mladých žien a dievčat, fungujúcich ako cirkevný zbor v našej obci, aby prišla zaspievať niekoľko ľudových piesní na blížiaci sa fašiangový program. Odvtedy sa začala písať doposiaľ len krátka história Ženskej speváckej skupiny Milpošanka. V súčasnosti ju tvorí 15 členiek, spievajúcich zväčša a´capella. V jej repertoári sú ľudové piesne, predovšetkým regiónu Hornej Torysy, ale aj rusínske ľudové v trojhlasných úpravách a cirkevnoslovanské koledy. Zbieraním hudobného materiálu po rodnej obci sa jej členky snažia nielen o zachovanie tradície, ale aj o prebudenie povedomia o kultúrnom bohatstve našich predkov najmä medzi mladými ľuďmi. Skupina sa pravidelne a úspešne zúčastňuje na rôznych folklórnych podujatiach a súťažiach organizovaných v blízkom i širšom okolí. Svojím spevom spestruje rôzne oslavy, jubileá a na svadbách navracia tradičné odobierky i čepčenia neviest.

 

Súvisiace produkty

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.

No fields found, please go to settings & save/reset fields